Základní charakteristiky Čkyně

 Údaj
Kód obce550 167
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 067
Orná půda (ha)607
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)580
Zemědělská půda (ha)1 235
Lesní půda (ha)566
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)221
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem356
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem50
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel67
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci231
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 067
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži11
ženy5
Zemřelí celkem15
muži7
ženy8
Přirozený přírůstek celkem1
muži4
ženy-3
Přistěhovalí celkem16
muži7
ženy9
Vystěhovalí celkem27
muži12
ženy15
Saldo migrace celkem-11
muži-5
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-1
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži759
ženy810
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem256
muži131
ženy125
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži519
ženy527
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem267
muži109
ženy158
Střední stav obyvatel k 1.7.1 575
muži758
ženy817
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services