Základní charakteristiky Husinec

 Údaj
Kód obce550 230
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 034
Orná půda (ha)368
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)215
Zemědělská půda (ha)636
Lesní půda (ha)208
Vodní plochy (ha)63
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)105
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem360
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem41
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel73
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci243
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 034
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem4
muži5
ženy-1
Přistěhovalí celkem51
muži25
ženy26
Vystěhovalí celkem36
muži16
ženy20
Saldo migrace celkem15
muži9
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem19
muži14
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži707
ženy725
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem244
muži125
ženy119
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži502
ženy477
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem209
muži80
ženy129
Střední stav obyvatel k 1.7.1 397
muži686
ženy711
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services