Základní charakteristiky Nová Pec

 Údaj
Kód obce550 451
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 638
Orná půda (ha)49
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)7
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)963
Zemědělská půda (ha)1 021
Lesní půda (ha)4 820
Vodní plochy (ha)234
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)551
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem161
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství73
Průmysl celkem8
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel12
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci117
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 638
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem6
muži1
ženy5
Přirozený přírůstek celkem2
muži3
ženy-1
Přistěhovalí celkem15
muži4
ženy11
Vystěhovalí celkem23
muži12
ženy11
Saldo migrace celkem-8
muži-8
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži-5
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži245
ženy235
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem64
muži30
ženy34
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži187
ženy152
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem77
muži28
ženy49
Střední stav obyvatel k 1.7.489
muži254
ženy235
Průměrný věk42,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services