Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Strunkovice nad Blanicí

 Údaj
Kód obce550 540
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 470
Orná půda (ha)1 358
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)377
Zemědělská půda (ha)1 778
Lesní půda (ha)375
Vodní plochy (ha)48
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)238
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem271
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem37
Stavebnictví30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci154
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 470
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži12
ženy5
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem1
muži4
ženy-3
Přistěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Vystěhovalí celkem19
muži7
ženy12
Saldo migrace celkem9
muži4
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem10
muži8
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži630
ženy603
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem195
muži108
ženy87
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži450
ženy405
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem183
muži72
ženy111
Střední stav obyvatel k 1.7.1 226
muži619
ženy607
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services