Základní charakteristiky Strakonice

 Údaj
Kód obce550 787
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 468
Orná půda (ha)1 273
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)208
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)462
Zemědělská půda (ha)1 949
Lesní půda (ha)601
Vodní plochy (ha)108
Zastavěné plochy (ha)209
Ostatní plochy (ha)601
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 248
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství129
Průmysl celkem505
Stavebnictví550
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 141
Doprava a skladování126
Ubytování, stravování a pohostinství302
Informační a komunikační činnosti74
Peněžnictví a pojišťovnictví213
Činnosti v oblasti nemovitostí379
Profesní, vědecké a technické činnosti720
Administrativní a podpůrné činnosti93
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání87
Zdravotní a sociální péče94
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti161
Ostatní činnosti477
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno228
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti20
Obchodní společnosti429
Družstevní organizace15
Finanční podniky0
Živnostníci3 452
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání647
Zemědělští podnikatelé43
Ostatní právní formy702
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 468
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem231
muži112
ženy119
Zemřelí celkem235
muži115
ženy120
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-3
ženy-1
Přistěhovalí celkem434
muži196
ženy238
Vystěhovalí celkem496
muži241
ženy255
Saldo migrace celkem-62
muži-45
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-66
muži-48
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 065
ženy11 896
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 260
muži1 631
ženy1 629
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 806
ženy7 865
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 030
muži1 628
ženy2 402
Střední stav obyvatel k 1.7.23 011
muži11 136
ženy11 875
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)12
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 28
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services