Základní charakteristiky Bavorov

 Údaj
Kód obce550 809
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 539
Orná půda (ha)1 600
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)510
Zemědělská půda (ha)2 165
Lesní půda (ha)953
Vodní plochy (ha)113
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)265
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem367
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství60
Průmysl celkem56
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci258
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé25
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 539
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem21
muži13
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-5
ženy-1
Přistěhovalí celkem55
muži25
ženy30
Vystěhovalí celkem29
muži11
ženy18
Saldo migrace celkem26
muži14
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem20
muži9
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži777
ženy792
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem246
muži120
ženy126
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži556
ženy503
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem264
muži101
ženy163
Střední stav obyvatel k 1.7.1 519
muži753
ženy766
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services