Základní charakteristiky Radomyšl

 Údaj
Kód obce551 660
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 520
Orná půda (ha)1 343
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)274
Zemědělská půda (ha)1 661
Lesní půda (ha)465
Vodní plochy (ha)175
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)188
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem33
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci169
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 520
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži9
ženy10
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem9
muži3
ženy6
Přistěhovalí celkem27
muži8
ženy19
Vystěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Saldo migrace celkem8
muži-1
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem17
muži2
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži600
ženy653
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem206
muži97
ženy109
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži442
ženy441
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem164
muži61
ženy103
Střední stav obyvatel k 1.7.1 237
muži603
ženy634
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services