Základní charakteristiky Bechyně

 Údaj
Kód obce552 054
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 122
Orná půda (ha)904
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)161
Zemědělská půda (ha)1 132
Lesní půda (ha)678
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)52
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 277
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství57
Průmysl celkem242
Stavebnictví151
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel292
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství82
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví49
Činnosti v oblasti nemovitostí51
Profesní, vědecké a technické činnosti151
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání23
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti103
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno58
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti65
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci938
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání125
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy113
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 122
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem45
muži25
ženy20
Zemřelí celkem64
muži35
ženy29
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-10
ženy-9
Přistěhovalí celkem104
muži47
ženy57
Vystěhovalí celkem167
muži77
ženy90
Saldo migrace celkem-63
muži-30
ženy-33
Přírůstek/úbytek celkem-82
muži-40
ženy-42
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 577
ženy2 678
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem672
muži354
ženy318
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 838
ženy1 762
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem983
muži385
ženy598
Střední stav obyvatel k 1.7.5 368
muži2 629
ženy2 739
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services