Základní charakteristiky Borotín

 Údaj
Kód obce552 101
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 626
Orná půda (ha)1 070
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)424
Zemědělská půda (ha)1 540
Lesní půda (ha)865
Vodní plochy (ha)58
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)138
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem162
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem24
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci108
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 626
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži6
ženy3
Zemřelí celkem7
muži1
ženy6
Přirozený přírůstek celkem2
muži5
ženy-3
Přistěhovalí celkem38
muži19
ženy19
Vystěhovalí celkem19
muži11
ženy8
Saldo migrace celkem19
muži8
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem21
muži13
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži335
ženy314
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem131
muži65
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži217
ženy193
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži53
ženy55
Střední stav obyvatel k 1.7.618
muži318
ženy300
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services