Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Soběslav

 Údaj
Kód obce553 131
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 000
Orná půda (ha)689
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)116
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)377
Zemědělská půda (ha)1 187
Lesní půda (ha)285
Vodní plochy (ha)137
Zastavěné plochy (ha)78
Ostatní plochy (ha)312
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 588
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství71
Průmysl celkem270
Stavebnictví270
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel376
Doprava a skladování40
Ubytování, stravování a pohostinství74
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví58
Činnosti v oblasti nemovitostí44
Profesní, vědecké a technické činnosti156
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání27
Zdravotní a sociální péče24
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti33
Ostatní činnosti138
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno59
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti93
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 118
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání194
Zemědělští podnikatelé31
Ostatní právní formy128
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 999
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem64
muži39
ženy25
Zemřelí celkem69
muži41
ženy28
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-2
ženy-3
Přistěhovalí celkem114
muži51
ženy63
Vystěhovalí celkem123
muži58
ženy65
Saldo migrace celkem-9
muži-7
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-9
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 496
ženy3 705
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 022
muži513
ženy509
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 415
ženy2 341
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 423
muži568
ženy855
Střední stav obyvatel k 1.7.7 217
muži3 496
ženy3 721
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services