Základní charakteristiky Domažlice

 Údaj
Kód obce553 425
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 462
Orná půda (ha)1 098
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)95
Ovocné sady (ha)29
Trvalé trávní porosty (ha)365
Zemědělská půda (ha)1 587
Lesní půda (ha)295
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)110
Ostatní plochy (ha)440
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 021
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem374
Stavebnictví245
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel939
Doprava a skladování88
Ubytování, stravování a pohostinství224
Informační a komunikační činnosti33
Peněžnictví a pojišťovnictví63
Činnosti v oblasti nemovitostí126
Profesní, vědecké a technické činnosti274
Administrativní a podpůrné činnosti55
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání38
Zdravotní a sociální péče67
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti104
Ostatní činnosti294
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno136
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti15
Obchodní společnosti318
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci1 857
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání353
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy613
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 462
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem121
muži61
ženy60
Zemřelí celkem113
muži55
ženy58
Přirozený přírůstek celkem8
muži6
ženy2
Přistěhovalí celkem344
muži176
ženy168
Vystěhovalí celkem279
muži119
ženy160
Saldo migrace celkem65
muži57
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem73
muži63
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 356
ženy5 748
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 601
muži801
ženy800
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 779
ženy3 795
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 929
muži776
ženy1 153
Střední stav obyvatel k 1.7.11 026
muži5 290
ženy5 736
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 23
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení15
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services