Základní charakteristiky Horšovský Týn

 Údaj
Kód obce553 671
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 132
Orná půda (ha)3 345
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)87
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)876
Zemědělská půda (ha)4 309
Lesní půda (ha)2 118
Vodní plochy (ha)100
Zastavěné plochy (ha)99
Ostatní plochy (ha)507
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 062
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství66
Průmysl celkem137
Stavebnictví146
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel273
Doprava a skladování51
Ubytování, stravování a pohostinství66
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí25
Profesní, vědecké a technické činnosti68
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče17
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti92
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno63
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti82
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci738
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání105
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy119
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 132
Počet katastrů13
Počet územně technických jednotek13
Počet částí obce21
ObyvatelstvoŽivě narození celkem54
muži28
ženy26
Zemřelí celkem36
muži18
ženy18
Přirozený přírůstek celkem18
muži10
ženy8
Přistěhovalí celkem99
muži46
ženy53
Vystěhovalí celkem109
muži38
ženy71
Saldo migrace celkem-10
muži8
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem8
muži18
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 472
ženy2 512
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem745
muži369
ženy376
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 770
ženy1 696
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem773
muži333
ženy440
Střední stav obyvatel k 1.7.4 970
muži2 446
ženy2 524
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services