Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Kdyně

 Údaj
Kód obce553 786
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 874
Orná půda (ha)848
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)523
Zemědělská půda (ha)1 475
Lesní půda (ha)1 047
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)66
Ostatní plochy (ha)274
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 194
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem207
Stavebnictví120
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel338
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství102
Informační a komunikační činnosti18
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti90
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče19
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti27
Ostatní činnosti84
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti90
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci857
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání118
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy172
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 874
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem59
muži24
ženy35
Zemřelí celkem68
muži39
ženy29
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-15
ženy6
Přistěhovalí celkem138
muži67
ženy71
Vystěhovalí celkem93
muži43
ženy50
Saldo migrace celkem45
muži24
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem36
muži9
ženy27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 523
ženy2 728
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem813
muži387
ženy426
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 768
ženy1 712
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem958
muži368
ženy590
Střední stav obyvatel k 1.7.5 226
muži2 519
ženy2 707
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services