Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Staňkov

 Údaj
Kód obce554 294
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 049
Orná půda (ha)1 040
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)202
Zemědělská půda (ha)1 319
Lesní půda (ha)383
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)257
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem704
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem117
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel183
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti51
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno48
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti42
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci521
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání66
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy78
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 049
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži11
ženy8
Zemřelí celkem38
muži21
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-10
ženy-9
Přistěhovalí celkem75
muži37
ženy38
Vystěhovalí celkem81
muži40
ženy41
Saldo migrace celkem-6
muži-3
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži-13
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 613
ženy1 605
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem494
muži255
ženy239
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 127
ženy1 061
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem536
muži231
ženy305
Střední stav obyvatel k 1.7.3 241
muži1 622
ženy1 619
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services