Základní charakteristiky Hranice

 Údaj
Kód obce554 553
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 179
Orná půda (ha)103
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)1 411
Zemědělská půda (ha)1 566
Lesní půda (ha)1 283
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)262
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem371
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem70
Stavebnictví68
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti46
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci251
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 179
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži8
ženy8
Zemřelí celkem35
muži15
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-7
ženy-12
Přistěhovalí celkem72
muži41
ženy31
Vystěhovalí celkem54
muži26
ženy28
Saldo migrace celkem18
muži15
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži8
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 066
ženy1 124
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem301
muži140
ženy161
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži790
ženy752
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem347
muži136
ženy211
Střední stav obyvatel k 1.7.2 192
muži1 052
ženy1 140
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services