Základní charakteristiky Vendryně

 Údaj
Kód obce554 928
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 095
Orná půda (ha)448
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)134
Ovocné sady (ha)44
Trvalé trávní porosty (ha)393
Zemědělská půda (ha)1 019
Lesní půda (ha)890
Vodní plochy (ha)41
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)102
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem721
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem92
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství35
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti98
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci543
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání50
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 095
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem52
muži23
ženy29
Zemřelí celkem42
muži17
ženy25
Přirozený přírůstek celkem10
muži6
ženy4
Přistěhovalí celkem132
muži69
ženy63
Vystěhovalí celkem67
muži29
ženy38
Saldo migrace celkem65
muži40
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem75
muži46
ženy29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 128
ženy2 208
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem741
muži391
ženy350
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 456
ženy1 463
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem676
muži281
ženy395
Střední stav obyvatel k 1.7.4 228
muži2 061
ženy2 167
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services