Základní charakteristiky Pardubice

 Údaj
Kód obce555 134
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 266
Orná půda (ha)3 326
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)431
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)312
Zemědělská půda (ha)4 087
Lesní půda (ha)1 039
Vodní plochy (ha)266
Zastavěné plochy (ha)664
Ostatní plochy (ha)2 210
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem23 830
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství349
Průmysl celkem2 749
Stavebnictví2 592
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel5 925
Doprava a skladování559
Ubytování, stravování a pohostinství1 068
Informační a komunikační činnosti491
Peněžnictví a pojišťovnictví518
Činnosti v oblasti nemovitostí1 432
Profesní, vědecké a technické činnosti3 529
Administrativní a podpůrné činnosti495
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení20
Vzdělávání440
Zdravotní a sociální péče333
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti695
Ostatní činnosti1 811
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů2
Nezjištěno780
podle právní formyStátní organizace86
Akciové společnosti249
Obchodní společnosti3 141
Družstevní organizace81
Finanční podniky0
Živnostníci15 246
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2 514
Zemědělští podnikatelé73
Ostatní právní formy2 536
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček13
Stálá kina3
Multikino1
Divadlo4
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní18
Středisko pro volný čas dětí a mládeže7
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 10
Hřbitov6
Krematorium1
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 266
Počet katastrů20
Počet územně technických jednotek27
Počet částí obce27
ObyvatelstvoŽivě narození celkem974
muži498
ženy476
Zemřelí celkem989
muži504
ženy485
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-6
ženy-9
Přistěhovalí celkem2 044
muži1 048
ženy996
Vystěhovalí celkem2 114
muži1 072
ženy1 042
Saldo migrace celkem-70
muži-24
ženy-46
Přírůstek/úbytek celkem-85
muži-30
ženy-55
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži43 560
ženy45 907
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem12 304
muži6 415
ženy5 889
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži30 116
ženy29 705
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem17 342
muži7 029
ženy10 313
Střední stav obyvatel k 1.7.89 578
muži43 585
ženy45 993
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola32
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)18
Střední školyobory gymnázií4
obory středních odborných škol a praktických škol12
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť6
obory nástavbového studia5
Základní umělecká škola3
Konzervatoře1
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem41
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny12
Domy s pečovatelskou službou5
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)42
Tělocvičny (vč. školních)27
Stadiony otevřené8
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)23
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení2
Ambulantní zařízení5
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení5
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé48
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa55
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 109
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty11
Ostatní samostatná zařízení54
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení9
Zařízení lékárenské péče40
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services