Základní charakteristiky Horní Blatná

 Údaj
Kód obce555 169
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)563
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)3
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)281
Zemědělská půda (ha)284
Lesní půda (ha)218
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)7
Ostatní plochy (ha)50
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem202
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem9
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel229
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti4
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno29
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci158
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy210
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 563
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži0
ženy3
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem2
muži-1
ženy3
Přistěhovalí celkem21
muži11
ženy10
Vystěhovalí celkem38
muži20
ženy18
Saldo migrace celkem-17
muži-9
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži-10
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži259
ženy232
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem74
muži37
ženy37
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži199
ženy164
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem54
muži23
ženy31
Střední stav obyvatel k 1.7.507
muži269
ženy238
Průměrný věk38,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services