Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Nejdek

 Údaj
Kód obce555 380
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 229
Orná půda (ha)153
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)82
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 059
Zemědělská půda (ha)1 294
Lesní půda (ha)3 398
Vodní plochy (ha)49
Zastavěné plochy (ha)79
Ostatní plochy (ha)409
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 662
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství69
Průmysl celkem227
Stavebnictví283
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel457
Doprava a skladování39
Ubytování, stravování a pohostinství82
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví27
Činnosti v oblasti nemovitostí118
Profesní, vědecké a technické činnosti142
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče20
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti36
Ostatní činnosti122
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno62
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti85
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 214
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání159
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy278
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 231
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem85
muži46
ženy39
Zemřelí celkem97
muži47
ženy50
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-1
ženy-11
Přistěhovalí celkem149
muži66
ženy83
Vystěhovalí celkem206
muži100
ženy106
Saldo migrace celkem-57
muži-34
ženy-23
Přírůstek/úbytek celkem-69
muži-35
ženy-34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 069
ženy4 152
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 230
muži633
ženy597
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 861
ženy2 734
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 396
muži575
ženy821
Střední stav obyvatel k 1.7.8 358
muži4 128
ženy4 230
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services