Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Teplá

 Údaj
Kód obce555 631
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)11 324
Orná půda (ha)1 759
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)5 066
Zemědělská půda (ha)6 874
Lesní půda (ha)3 403
Vodní plochy (ha)321
Zastavěné plochy (ha)83
Ostatní plochy (ha)643
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem647
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství93
Průmysl celkem87
Stavebnictví94
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel156
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí37
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci464
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy66
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 11 323
Počet katastrů24
Počet územně technických jednotek24
Počet částí obce24
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži14
ženy14
Zemřelí celkem23
muži13
ženy10
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem73
muži34
ženy39
Vystěhovalí celkem95
muži46
ženy49
Saldo migrace celkem-22
muži-12
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-11
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 545
ženy1 507
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem507
muži260
ženy247
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 109
ženy994
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem442
muži176
ženy266
Střední stav obyvatel k 1.7.3 046
muži1 546
ženy1 500
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services