Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Klatovy

 Údaj
Kód obce555 771
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 105
Orná půda (ha)3 239
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)282
Ovocné sady (ha)29
Trvalé trávní porosty (ha)1 193
Zemědělská půda (ha)4 742
Lesní půda (ha)1 993
Vodní plochy (ha)104
Zastavěné plochy (ha)253
Ostatní plochy (ha)1 013
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 527
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství256
Průmysl celkem661
Stavebnictví476
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 426
Doprava a skladování137
Ubytování, stravování a pohostinství317
Informační a komunikační činnosti83
Peněžnictví a pojišťovnictví113
Činnosti v oblasti nemovitostí342
Profesní, vědecké a technické činnosti602
Administrativní a podpůrné činnosti93
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení21
Vzdělávání92
Zdravotní a sociální péče111
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti152
Ostatní činnosti493
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno223
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti27
Obchodní společnosti506
Družstevní organizace10
Finanční podniky0
Živnostníci3 565
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání707
Zemědělští podnikatelé100
Ostatní právní formy674
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov9
Krematorium1
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 106
Počet katastrů19
Počet územně technických jednotek19
Počet částí obce30
ObyvatelstvoŽivě narození celkem219
muži106
ženy113
Zemřelí celkem251
muži122
ženy129
Přirozený přírůstek celkem-32
muži-16
ženy-16
Přistěhovalí celkem423
muži189
ženy234
Vystěhovalí celkem446
muži199
ženy247
Saldo migrace celkem-23
muži-10
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-55
muži-26
ženy-29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 742
ženy11 682
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 120
muži1 571
ženy1 549
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 450
ženy7 647
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 207
muži1 721
ženy2 486
Střední stav obyvatel k 1.7.22 535
muži10 801
ženy11 734
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 30
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení21
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče15
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services