Základní charakteristiky Horažďovice

 Údaj
Kód obce556 254
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 303
Orná půda (ha)2 171
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)106
Ovocné sady (ha)27
Trvalé trávní porosty (ha)663
Zemědělská půda (ha)2 967
Lesní půda (ha)694
Vodní plochy (ha)149
Zastavěné plochy (ha)94
Ostatní plochy (ha)400
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 269
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství97
Průmysl celkem199
Stavebnictví155
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel277
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství65
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí33
Profesní, vědecké a technické činnosti112
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání20
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti34
Ostatní činnosti115
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti62
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci907
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání122
Zemědělští podnikatelé43
Ostatní právní formy124
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 302
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem55
muži27
ženy28
Zemřelí celkem55
muži31
ženy24
Přirozený přírůstek celkem0
muži-4
ženy4
Přistěhovalí celkem86
muži39
ženy47
Vystěhovalí celkem127
muži61
ženy66
Saldo migrace celkem-41
muži-22
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-41
muži-26
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 655
ženy2 871
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem825
muži415
ženy410
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 829
ženy1 837
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 035
muži411
ženy624
Střední stav obyvatel k 1.7.5 572
muži2 693
ženy2 879
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services