Základní charakteristiky Janovice nad Úhlavou

 Údaj
Kód obce556 394
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 848
Orná půda (ha)1 446
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)686
Zemědělská půda (ha)2 199
Lesní půda (ha)267
Vodní plochy (ha)79
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)249
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem490
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství44
Průmysl celkem87
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel113
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí33
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti33
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci301
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání70
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 848
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži17
ženy15
Zemřelí celkem17
muži11
ženy6
Přirozený přírůstek celkem15
muži6
ženy9
Přistěhovalí celkem76
muži37
ženy39
Vystěhovalí celkem59
muži30
ženy29
Saldo migrace celkem17
muži7
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem32
muži13
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 140
ženy1 128
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem390
muži201
ženy189
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži809
ženy778
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem291
muži130
ženy161
Střední stav obyvatel k 1.7.2 225
muži1 126
ženy1 099
Průměrný věk38,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services