Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Kašperské Hory

 Údaj
Kód obce556 432
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 413
Orná půda (ha)372
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)902
Zemědělská půda (ha)1 323
Lesní půda (ha)2 774
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)272
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem430
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství70
Průmysl celkem48
Stavebnictví60
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel72
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství74
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci317
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy52
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 414
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži-1
ženy4
Přistěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Vystěhovalí celkem47
muži22
ženy25
Saldo migrace celkem-13
muži-6
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-7
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži722
ženy751
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem177
muži95
ženy82
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži517
ženy495
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem284
muži110
ženy174
Střední stav obyvatel k 1.7.1 476
muži727
ženy749
Průměrný věk43,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services