Základní charakteristiky Velhartice

 Údaj
Kód obce557 366
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 722
Orná půda (ha)716
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)730
Zemědělská půda (ha)1 493
Lesní půda (ha)1 017
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)162
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem216
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem31
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci148
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 721
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži4
ženy6
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži1
ženy3
Přistěhovalí celkem27
muži12
ženy15
Vystěhovalí celkem28
muži10
ženy18
Saldo migrace celkem-1
muži2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem3
muži3
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži444
ženy436
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem114
muži51
ženy63
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži315
ženy281
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem170
muži78
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.884
muži444
ženy440
Průměrný věk43,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services