Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Železná Ruda

 Údaj
Kód obce557 528
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 981
Orná půda (ha)32
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)14
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)909
Zemědělská půda (ha)956
Lesní půda (ha)6 439
Vodní plochy (ha)101
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)442
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem791
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství88
Průmysl celkem35
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel307
Doprava a skladování39
Ubytování, stravování a pohostinství182
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí76
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti27
Ostatní činnosti55
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno62
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti72
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci527
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy332
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 981
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži9
ženy11
Zemřelí celkem12
muži6
ženy6
Přirozený přírůstek celkem8
muži3
ženy5
Přistěhovalí celkem57
muži23
ženy34
Vystěhovalí celkem84
muži37
ženy47
Saldo migrace celkem-27
muži-14
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži-11
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži931
ženy867
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem258
muži138
ženy120
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži698
ženy640
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem202
muži95
ženy107
Střední stav obyvatel k 1.7.1 837
muži946
ženy891
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)16
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services