Základní charakteristiky Blovice

 Údaj
Kód obce557 587
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 896
Orná půda (ha)1 295
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)472
Zemědělská půda (ha)1 866
Lesní půda (ha)678
Vodní plochy (ha)51
Zastavěné plochy (ha)67
Ostatní plochy (ha)234
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem968
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství59
Průmysl celkem146
Stavebnictví138
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel248
Doprava a skladování23
Ubytování, stravování a pohostinství39
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti83
Administrativní a podpůrné činnosti28
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče23
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti79
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno35
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti58
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci672
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání119
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy127
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 896
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem40
muži22
ženy18
Zemřelí celkem61
muži33
ženy28
Přirozený přírůstek celkem-21
muži-11
ženy-10
Přistěhovalí celkem89
muži39
ženy50
Vystěhovalí celkem83
muži36
ženy47
Saldo migrace celkem6
muži3
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži-8
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 018
ženy2 135
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem643
muži331
ženy312
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 392
ženy1 379
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem739
muži295
ženy444
Střední stav obyvatel k 1.7.4 183
muži2 028
ženy2 155
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services