Základní charakteristiky Dobřany

 Údaj
Kód obce557 676
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 531
Orná půda (ha)1 682
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)76
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)381
Zemědělská půda (ha)2 152
Lesní půda (ha)672
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)84
Ostatní plochy (ha)570
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 235
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství46
Průmysl celkem168
Stavebnictví211
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel362
Doprava a skladování36
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti18
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí62
Profesní, vědecké a technické činnosti101
Administrativní a podpůrné činnosti34
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti95
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno49
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti80
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci924
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání120
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy195
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 531
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem82
muži43
ženy39
Zemřelí celkem54
muži29
ženy25
Přirozený přírůstek celkem28
muži14
ženy14
Přistěhovalí celkem184
muži81
ženy103
Vystěhovalí celkem174
muži72
ženy102
Saldo migrace celkem10
muži9
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem38
muži23
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 030
ženy3 115
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 069
muži559
ženy510
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 096
ženy2 117
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem863
muži375
ženy488
Střední stav obyvatel k 1.7.6 111
muži3 002
ženy3 109
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services