Základní charakteristiky Nepomuk

 Údaj
Kód obce558 109
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 278
Orná půda (ha)546
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)51
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)170
Zemědělská půda (ha)772
Lesní půda (ha)273
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)139
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem801
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství60
Průmysl celkem115
Stavebnictví102
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel224
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství42
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí25
Profesní, vědecké a technické činnosti74
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti70
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno26
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci584
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání79
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy94
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 278
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži29
ženy24
Zemřelí celkem43
muži21
ženy22
Přirozený přírůstek celkem10
muži8
ženy2
Přistěhovalí celkem85
muži33
ženy52
Vystěhovalí celkem106
muži51
ženy55
Saldo migrace celkem-21
muži-18
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-10
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 947
ženy1 857
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem606
muži298
ženy308
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 402
ženy1 227
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem569
muži247
ženy322
Střední stav obyvatel k 1.7.3 808
muži1 957
ženy1 851
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services