Základní charakteristiky Nezvěstice

 Údaj
Kód obce558 141
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)643
Orná půda (ha)364
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)95
Zemědělská půda (ha)496
Lesní půda (ha)54
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)60
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem301
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem51
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci226
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 644
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži4
ženy7
Zemřelí celkem18
muži14
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-10
ženy3
Přistěhovalí celkem24
muži14
ženy10
Vystěhovalí celkem32
muži14
ženy18
Saldo migrace celkem-8
muži0
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-15
muži-10
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži698
ženy741
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem206
muži94
ženy112
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži483
ženy470
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem280
muži121
ženy159
Střední stav obyvatel k 1.7.1 450
muži707
ženy743
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services