Základní charakteristiky Horní Bříza

 Údaj
Kód obce558 885
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 454
Orná půda (ha)256
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)59
Zemědělská půda (ha)357
Lesní půda (ha)867
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)179
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem853
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem119
Stavebnictví128
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel238
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti84
Administrativní a podpůrné činnosti13
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti110
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci646
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání91
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy77
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 454
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži14
ženy15
Zemřelí celkem48
muži21
ženy27
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-7
ženy-12
Přistěhovalí celkem97
muži40
ženy57
Vystěhovalí celkem119
muži55
ženy64
Saldo migrace celkem-22
muži-15
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-41
muži-22
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 106
ženy2 193
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem612
muži314
ženy298
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 527
ženy1 459
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem701
muži265
ženy436
Střední stav obyvatel k 1.7.4 356
muži2 145
ženy2 211
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services