Základní charakteristiky Hromnice

 Údaj
Kód obce558 915
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 621
Orná půda (ha)1 345
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)184
Zemědělská půda (ha)1 586
Lesní půda (ha)1 735
Vodní plochy (ha)49
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)215
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem298
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem53
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel61
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci233
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 622
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži3
ženy11
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem3
muži-1
ženy4
Přistěhovalí celkem29
muži15
ženy14
Vystěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Saldo migrace celkem6
muži4
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem9
muži3
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži582
ženy566
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem142
muži67
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži434
ženy390
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem182
muži81
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.1 117
muži569
ženy548
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services