Základní charakteristiky Město Touškov

 Údaj
Kód obce559 211
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)963
Orná půda (ha)562
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)45
Zemědělská půda (ha)639
Lesní půda (ha)154
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)132
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem497
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem99
Stavebnictví104
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel114
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci386
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy62
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 963
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži11
ženy5
Zemřelí celkem20
muži11
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-4
muži0
ženy-4
Přistěhovalí celkem59
muži23
ženy36
Vystěhovalí celkem50
muži19
ženy31
Saldo migrace celkem9
muži4
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem5
muži4
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 024
ženy1 050
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem374
muži198
ženy176
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži696
ženy691
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem313
muži130
ženy183
Střední stav obyvatel k 1.7.2 062
muži1 015
ženy1 047
Průměrný věk39,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services