Základní charakteristiky Tlučná

 Údaj
Kód obce559 491
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)717
Orná půda (ha)324
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)401
Lesní půda (ha)186
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)96
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem661
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství18
Průmysl celkem106
Stavebnictví82
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel167
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí59
Profesní, vědecké a technické činnosti57
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci488
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání51
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy79
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 717
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži20
ženy23
Zemřelí celkem29
muži15
ženy14
Přirozený přírůstek celkem14
muži5
ženy9
Přistěhovalí celkem125
muži55
ženy70
Vystěhovalí celkem60
muži31
ženy29
Saldo migrace celkem65
muži24
ženy41
Přírůstek/úbytek celkem79
muži29
ženy50
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 512
ženy1 581
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem565
muži287
ženy278
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 036
ženy1 042
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem450
muži189
ženy261
Střední stav obyvatel k 1.7.2 990
muži1 479
ženy1 511
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services