Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Třemošná

 Údaj
Kód obce559 521
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 812
Orná půda (ha)604
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)87
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)152
Zemědělská půda (ha)850
Lesní půda (ha)658
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)59
Ostatní plochy (ha)230
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 142
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem186
Stavebnictví162
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel317
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství54
Informační a komunikační činnosti21
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti123
Administrativní a podpůrné činnosti32
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti92
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno42
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti99
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci823
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání131
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy89
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 810
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem52
muži24
ženy28
Zemřelí celkem39
muži22
ženy17
Přirozený přírůstek celkem13
muži2
ženy11
Přistěhovalí celkem133
muži68
ženy65
Vystěhovalí celkem99
muži33
ženy66
Saldo migrace celkem34
muži35
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem47
muži37
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 494
ženy2 455
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem728
muži395
ženy333
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 702
ženy1 650
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem869
muži397
ženy472
Střední stav obyvatel k 1.7.4 895
muži2 448
ženy2 447
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services