Základní charakteristiky Rokycany

 Údaj
Kód obce559 717
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 067
Orná půda (ha)709
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)168
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)244
Zemědělská půda (ha)1 125
Lesní půda (ha)1 158
Vodní plochy (ha)97
Zastavěné plochy (ha)125
Ostatní plochy (ha)562
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 558
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství98
Průmysl celkem527
Stavebnictví586
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel974
Doprava a skladování100
Ubytování, stravování a pohostinství174
Informační a komunikační činnosti38
Peněžnictví a pojišťovnictví58
Činnosti v oblasti nemovitostí226
Profesní, vědecké a technické činnosti374
Administrativní a podpůrné činnosti82
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání59
Zdravotní a sociální péče62
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti80
Ostatní činnosti320
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno121
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti279
Družstevní organizace57
Finanční podniky0
Živnostníci2 449
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání359
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy756
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 067
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem150
muži74
ženy76
Zemřelí celkem133
muži72
ženy61
Přirozený přírůstek celkem17
muži2
ženy15
Přistěhovalí celkem342
muži155
ženy187
Vystěhovalí celkem347
muži179
ženy168
Saldo migrace celkem-5
muži-24
ženy19
Přírůstek/úbytek celkem12
muži-22
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 877
ženy7 136
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 980
muži1 042
ženy938
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 843
ženy4 753
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 437
muži992
ženy1 445
Střední stav obyvatel k 1.7.14 064
muži6 927
ženy7 137
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 19
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services