Základní charakteristiky Sokolov

 Údaj
Kód obce560 286
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 292
Orná půda (ha)166
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)382
Zemědělská půda (ha)609
Lesní půda (ha)828
Vodní plochy (ha)74
Zastavěné plochy (ha)102
Ostatní plochy (ha)679
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 111
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství67
Průmysl celkem533
Stavebnictví631
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 587
Doprava a skladování149
Ubytování, stravování a pohostinství297
Informační a komunikační činnosti69
Peněžnictví a pojišťovnictví103
Činnosti v oblasti nemovitostí365
Profesní, vědecké a technické činnosti490
Administrativní a podpůrné činnosti103
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání75
Zdravotní a sociální péče81
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti140
Ostatní činnosti447
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno270
podle právní formyStátní organizace23
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti512
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci3 366
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání557
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy757
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)5
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 290
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem219
muži126
ženy93
Zemřelí celkem250
muži125
ženy125
Přirozený přírůstek celkem-31
muži1
ženy-32
Přistěhovalí celkem591
muži268
ženy323
Vystěhovalí celkem690
muži321
ženy369
Saldo migrace celkem-99
muži-53
ženy-46
Přírůstek/úbytek celkem-130
muži-52
ženy-78
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 783
ženy12 198
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 535
muži1 832
ženy1 703
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 360
ženy8 247
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 839
muži1 591
ženy2 248
Střední stav obyvatel k 1.7.24 127
muži11 857
ženy12 270
Průměrný věk41,0
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem10
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení3
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)16
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení4
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 30
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení13
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče9
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services