Základní charakteristiky Chodov

 Údaj
Kód obce560 383
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 426
Orná půda (ha)190
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)129
Zemědělská půda (ha)371
Lesní půda (ha)107
Vodní plochy (ha)38
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)860
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 471
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem330
Stavebnictví363
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel699
Doprava a skladování57
Ubytování, stravování a pohostinství138
Informační a komunikační činnosti22
Peněžnictví a pojišťovnictví68
Činnosti v oblasti nemovitostí143
Profesní, vědecké a technické činnosti212
Administrativní a podpůrné činnosti47
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti187
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno135
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti133
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 794
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání230
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy332
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 426
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem136
muži60
ženy76
Zemřelí celkem141
muži73
ženy68
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-13
ženy8
Přistěhovalí celkem278
muži131
ženy147
Vystěhovalí celkem407
muži188
ženy219
Saldo migrace celkem-129
muži-57
ženy-72
Přírůstek/úbytek celkem-134
muži-70
ženy-64
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 975
ženy7 135
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 162
muži1 106
ženy1 056
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 016
ženy4 909
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 023
muži853
ženy1 170
Střední stav obyvatel k 1.7.14 215
muži7 024
ženy7 191
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services