Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Jindřichovice

 Údaj
Kód obce560 413
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 439
Orná půda (ha)168
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 282
Zemědělská půda (ha)1 469
Lesní půda (ha)2 636
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)266
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem137
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem17
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel17
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci102
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 440
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži1
ženy4
Zemřelí celkem1
muži1
ženy0
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem16
muži10
ženy6
Vystěhovalí celkem27
muži10
ženy17
Saldo migrace celkem-11
muži0
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži0
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži264
ženy217
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem60
muži34
ženy26
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži185
ženy149
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem87
muži45
ženy42
Střední stav obyvatel k 1.7.487
muži266
ženy221
Průměrný věk43,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services