Základní charakteristiky Kraslice

 Údaj
Kód obce560 472
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 133
Orná půda (ha)221
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)67
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)2 244
Zemědělská půda (ha)2 531
Lesní půda (ha)4 929
Vodní plochy (ha)63
Zastavěné plochy (ha)68
Ostatní plochy (ha)543
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 584
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství101
Průmysl celkem203
Stavebnictví223
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel367
Doprava a skladování43
Ubytování, stravování a pohostinství126
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí65
Profesní, vědecké a technické činnosti109
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče26
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti153
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno109
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti87
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 184
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání137
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy186
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 133
Počet katastrů14
Počet územně technických jednotek14
Počet částí obce15
ObyvatelstvoŽivě narození celkem64
muži33
ženy31
Zemřelí celkem63
muži29
ženy34
Přirozený přírůstek celkem1
muži4
ženy-3
Přistěhovalí celkem220
muži102
ženy118
Vystěhovalí celkem194
muži86
ženy108
Saldo migrace celkem26
muži16
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem27
muži20
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 449
ženy3 483
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem989
muži522
ženy467
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 435
ženy2 365
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 143
muži492
ženy651
Střední stav obyvatel k 1.7.6 910
muži3 432
ženy3 478
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services