Základní charakteristiky Rotava

 Údaj
Kód obce560 600
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 203
Orná půda (ha)46
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)247
Zemědělská půda (ha)324
Lesní půda (ha)721
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)123
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem567
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství62
Průmysl celkem98
Stavebnictví103
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel120
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci440
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 203
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži14
ženy16
Zemřelí celkem32
muži21
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-7
ženy5
Přistěhovalí celkem54
muži25
ženy29
Vystěhovalí celkem146
muži56
ženy90
Saldo migrace celkem-92
muži-31
ženy-61
Přírůstek/úbytek celkem-94
muži-38
ženy-56
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 614
ženy1 649
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem515
muži252
ženy263
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 182
ženy1 105
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem461
muži180
ženy281
Střední stav obyvatel k 1.7.3 362
muži1 661
ženy1 701
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services