Základní charakteristiky Černošín

 Údaj
Kód obce560 812
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 221
Orná půda (ha)1 495
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)526
Zemědělská půda (ha)2 075
Lesní půda (ha)1 813
Vodní plochy (ha)46
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)251
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem212
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem21
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel59
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci136
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 221
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži9
ženy7
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem26
muži15
ženy11
Vystěhovalí celkem41
muži24
ženy17
Saldo migrace celkem-15
muži-9
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-8
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži572
ženy587
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem176
muži92
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži401
ženy399
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem183
muži79
ženy104
Střední stav obyvatel k 1.7.1 180
muži588
ženy592
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services