Základní charakteristiky Kladruby

 Údaj
Kód obce560 928
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 860
Orná půda (ha)1 843
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)492
Zemědělská půda (ha)2 367
Lesní půda (ha)2 079
Vodní plochy (ha)62
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)313
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem314
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem41
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel66
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci225
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 860
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži14
ženy9
Zemřelí celkem12
muži10
ženy2
Přirozený přírůstek celkem11
muži4
ženy7
Přistěhovalí celkem40
muži19
ženy21
Vystěhovalí celkem42
muži22
ženy20
Saldo migrace celkem-2
muži-3
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem9
muži1
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži794
ženy768
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem276
muži141
ženy135
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži577
ženy530
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem179
muži76
ženy103
Střední stav obyvatel k 1.7.1 548
muži799
ženy749
Průměrný věk38,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services