Základní charakteristiky Stráž

 Údaj
Kód obce561 207
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 398
Orná půda (ha)2 163
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)746
Zemědělská půda (ha)2 950
Lesní půda (ha)1 933
Vodní plochy (ha)157
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)322
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem45
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství30
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci168
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy61
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 398
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži2
ženy1
Přistěhovalí celkem40
muži18
ženy22
Vystěhovalí celkem29
muži14
ženy15
Saldo migrace celkem11
muži4
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem14
muži6
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži575
ženy548
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem175
muži90
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži425
ženy375
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži60
ženy88
Střední stav obyvatel k 1.7.1 108
muži566
ženy542
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services