Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Stříbro

 Údaj
Kód obce561 215
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 778
Orná půda (ha)1 796
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)78
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)526
Zemědělská půda (ha)2 406
Lesní půda (ha)1 512
Vodní plochy (ha)130
Zastavěné plochy (ha)95
Ostatní plochy (ha)635
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 686
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství81
Průmysl celkem151
Stavebnictví183
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel500
Doprava a skladování69
Ubytování, stravování a pohostinství125
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí116
Profesní, vědecké a technické činnosti141
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání30
Zdravotní a sociální péče30
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti36
Ostatní činnosti147
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno40
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti142
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 111
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání181
Zemědělští podnikatelé28
Ostatní právní formy273
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 778
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem82
muži39
ženy43
Zemřelí celkem68
muži38
ženy30
Přirozený přírůstek celkem14
muži1
ženy13
Přistěhovalí celkem107
muži48
ženy59
Vystěhovalí celkem186
muži97
ženy89
Saldo migrace celkem-79
muži-49
ženy-30
Přírůstek/úbytek celkem-65
muži-48
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 852
ženy3 978
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 043
muži560
ženy483
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 792
ženy2 777
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 218
muži500
ženy718
Střední stav obyvatel k 1.7.7 968
muži3 939
ženy4 029
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services