Základní charakteristiky Cvikov

 Údaj
Kód obce561 479
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 506
Orná půda (ha)909
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)89
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)888
Zemědělská půda (ha)1 886
Lesní půda (ha)2 211
Vodní plochy (ha)42
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)307
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem956
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství55
Průmysl celkem191
Stavebnictví126
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel222
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství64
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí44
Profesní, vědecké a technické činnosti71
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti69
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno36
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci749
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání74
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy88
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 504
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem35
muži20
ženy15
Zemřelí celkem52
muži26
ženy26
Přirozený přírůstek celkem-17
muži-6
ženy-11
Přistěhovalí celkem108
muži49
ženy59
Vystěhovalí celkem92
muži43
ženy49
Saldo migrace celkem16
muži6
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži0
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 202
ženy2 223
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem669
muži339
ženy330
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 564
ženy1 480
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem712
muži299
ženy413
Střední stav obyvatel k 1.7.4 423
muži2 199
ženy2 224
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services