Základní charakteristiky Dubá

 Údaj
Kód obce561 533
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 059
Orná půda (ha)2 059
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)738
Zemědělská půda (ha)2 873
Lesní půda (ha)2 739
Vodní plochy (ha)62
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)331
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem432
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství65
Průmysl celkem57
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel78
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti32
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci304
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy50
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 059
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce20
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem23
muži8
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-1
ženy-8
Přistěhovalí celkem45
muži20
ženy25
Vystěhovalí celkem45
muži26
ženy19
Saldo migrace celkem0
muži-6
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-7
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži870
ženy892
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem279
muži136
ženy143
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži609
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem290
muži125
ženy165
Střední stav obyvatel k 1.7.1 774
muži877
ženy897
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services