Základní charakteristiky Kravaře

 Údaj
Kód obce561 720
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 577
Orná půda (ha)557
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)427
Zemědělská půda (ha)1 019
Lesní půda (ha)395
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)129
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem165
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem21
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci121
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 577
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem6
muži5
ženy1
Přirozený přírůstek celkem5
muži1
ženy4
Přistěhovalí celkem19
muži10
ženy9
Vystěhovalí celkem29
muži10
ženy19
Saldo migrace celkem-10
muži0
ženy-10
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži418
ženy394
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem119
muži63
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži302
ženy279
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem112
muži53
ženy59
Střední stav obyvatel k 1.7.829
muži423
ženy406
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services