Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Ralsko

 Údaj
Kód obce562 017
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)17 023
Orná půda (ha)442
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)2
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)544
Zemědělská půda (ha)988
Lesní půda (ha)14 048
Vodní plochy (ha)159
Zastavěné plochy (ha)126
Ostatní plochy (ha)1 702
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem285
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem34
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci225
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 17 024
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži13
ženy16
Zemřelí celkem15
muži10
ženy5
Přirozený přírůstek celkem14
muži3
ženy11
Přistěhovalí celkem145
muži64
ženy81
Vystěhovalí celkem147
muži68
ženy79
Saldo migrace celkem-2
muži-4
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem12
muži-1
ženy13
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 055
ženy999
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem452
muži221
ženy231
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži750
ženy667
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem185
muži84
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.2 037
muži1 049
ženy988
Průměrný věk35,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services