Základní charakteristiky Jílové

 Údaj
Kód obce562 564
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 656
Orná půda (ha)458
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)107
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)483
Zemědělská půda (ha)1 062
Lesní půda (ha)2 273
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)267
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 049
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem128
Stavebnictví168
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel289
Doprava a skladování50
Ubytování, stravování a pohostinství79
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví34
Činnosti v oblasti nemovitostí37
Profesní, vědecké a technické činnosti76
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti74
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno49
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti47
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci812
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání103
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy77
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 656
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem49
muži18
ženy31
Zemřelí celkem46
muži24
ženy22
Přirozený přírůstek celkem3
muži-6
ženy9
Přistěhovalí celkem88
muži48
ženy40
Vystěhovalí celkem129
muži62
ženy67
Saldo migrace celkem-41
muži-14
ženy-27
Přírůstek/úbytek celkem-38
muži-20
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 561
ženy2 573
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem774
muži404
ženy370
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 850
ženy1 799
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem711
muži307
ženy404
Střední stav obyvatel k 1.7.5 151
muži2 571
ženy2 580
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services